Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Uitbreidingen en aanvullingen op langere termijn

Het voornemen bestaat om in 2023 de bestaande visie op de inhoud van de richtlijn binnen de nieuwe organisatiestructuur te evalueren en om ondermeer op basis van de resultaten hiervan en van beleids- en techniekontwikkelingen te komen tot een nieuw meerjarenprogramma.

Specifieke onderwerpen voor de langere termijn zijn, naast de genoemde onderwerpen van Uitbreidingen dus nog niet bekend. We zullen ons bij het ontwikkelen van een nieuw meerjarenprogramma met name laten leiden door de behoeften van de gebruikers van de website. De Adviesraad zal hierin een belangrijke rol spelen. Maar niet alleen de Adviesraad is in dat opzicht belangrijk. Suggesties voor onderwerpen kunnen door iedereen worden aangedragen. Hebt u hierover ideeën, dan kunnen deze worden doorgegeven aan de externe linkhelpdesk van Bodem+ of die van de landelijke externe linkhelpdesk Water.

In elk geval geldt, ook voor de langere termijn, dat er door de Beheerdersraad voor zal worden gezorgd, dat de informatie op de site voldoende actueel is en blijft! Ook hiervoor staan wij open voor opmerkingen en/of suggesties op het moment dat in dat opzicht onvolkomenheden worden geconstateerd.