Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Workshops/ cursussen

Op verzoek en bij voldoende belangstelling organiseert Bodem+ workshops om het gebruik en de gebruiksmogelijkheden van de Richtlijn te demonstreren aan de potentiële doelgroep van de Richtlijn. De deelnemers aan deze bijeenkomsten gaan aan de hand van zeer uiteenlopende vraag- en probleemstellingen onder deskundige leiding actief aan de slag met de digitale Richtlijn.
De resultaten van deze bijeenkomsten gebruiken wij om de Richtlijn verder te verbeteren. Tot de doelgroep rekenen we in eerste instantie: vertegenwoordigers van de bevoegd gezag instanties (provincies, rechtstreekse gemeenten, directies RWS) en adviesbureaus.

In het verleden zijn pilot-bijeenkomsten georganiseerd; een in de provincie Zeeland en de andere in de provincie Utrecht/bij Bodem+. De deelnemers aan de bijeenkomsten waren erg positief en verrast, zowel over de inhoud van de Richtlijn zelf als over de vele mogelijkheden die binnen de webapplicatie aanwezig zijn om detailinformatie of achtergrondinformatie op een directe wijze te kunnen ontsluiten.
De resultaten van die twee bijeenkomsten worden gebruikt bij het opstellen van het programma voor de komende bijeenkomsten.

Naast deze workshops wordt de mogelijkheid opengehouden om nog enkele meer algemene cursussen over de digitale Richtlijn te organiseren. Dit is echter afhankelijk van de getoonde belangstelling hiervoor en de behoefte.

Uw belangstelling hiervoor kunt u kenbaar maken via het externe linkformulier.