Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toegankelijkheid

Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website besteden wij veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Toegankelijkheidseisen
In het externe linkTijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring
Bodemrichtlijn.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze externe linkToegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

externe link

Het toegankelijkheidslabel van Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label

Uitzonderingen
Er zijn enkele uitzonderingen waardoor de content op de site niet (geheel) aan de webrichtlijnen voldoet. Enkele voorbeelden:

  • Processchema's en animaties
    Flash bestanden (*.swf formaat) te laten voldoen aan de huidige eisen is niet haalbaar. Deze zijn daarom voor het grootste deel (circa 300) omgezet naar HTML5/SVG's. Op dit moment resteert enkel externe linkApplicatie - selectie saneringsvarianten.
  • Oude content
    Nieuwe content wordt altijd geplaatst op basis van de op dat moment geldende richtlijnen. Oude content en documenten (bijvoorbeeld PDF’s) passen we niet met terugwerkende kracht aan. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dus dat alle informatie altijd wordt gepubliceerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

Meldingsformulier Toegankelijkheid
Bent u van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via het externe linkformulier van de Helpdesk Bodem+.