Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Adviesraad

De adviesraad adviseert de beheerdersraad. In de adviesraad zitten met name vertegenwoordigers van marktpartijen en overige partijen die tot de doelgroep van de Richtlijn kunnen worden gerekend. Deze vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het signaleren van nieuwe ontwikkelingen. Zij attenderen de beheerder dat onderdelen/kennisdomeinen moeten geactualiseerd.

Voor de kennisdomeinen is de volgende thematische indeling aangehouden:

  • beleid en wet- en regelgeving: Bodem+ i.s.m. VROM/V&W/IPO/VNG
  • bodembescherming: VROM;
  • bodemonderzoekstechnieken: SKB (i.s.m. SIKB/IPO/VNG);
  • bodemsaneringstechnieken: SKB (IPO/VNG?);
  • grondreiniging: Bodem+;
  • onderhoud en sanering waterbodems, bouwstoffen, afvalstoffen: RWS/UvW;
  • handhaving: IVW/ VROM-inspectie;
  • processchema‚Äôs en besluitvorming: IPO/VNG;
  • (water)bodembeheer: VNG/UvW;
  • kwaliteitszorg: SIKB.