Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beheerdersraad

Taken
Door de Beheerdersraad wordt per jaar een werkprogramma opgesteld met nader uit te werken onderwerpen. Uitwerking gebeurt onder verantwoordelijkheid van Bodem+ op basis van uitbesteding door daartoe gekwalificeerde bureaus. Per onderwerp wordt een begeleidingscommissie ingesteld voor de begeleiding van projectuitvoering. Deze commissie is mede verantwoordelijk voor de borging van de inhoudelijke kwaliteit van het resultaat. Na oplevering van het eindproduct wordt dit, voorzien van een advies, voorgelegd aan de Beheerdersraad. De Beheerdersraad besluit vervolgens over publicatie.

Samenstelling

  • Ruud Cino, voorzitter (namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu);
  • Okke Peijters (namens Rijkswaterstaat)
  • Michiel Lips (namens de Unie van Waterschappen);
  • Herman de Jager (namens het IPO);
  • Vacature (namens de VNG);
  • Thom Maas, technisch beheerder (namens Bodem+)