Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Organisatie

De digitale richtlijn is een product van de gezamenlijke overheden. Het is een groeiproduct dat tot 31 december 2009 werd ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van een Redactieraad. In deze Redactieraad waren vertegenwoordigd de Ministeries van VROM en V&W, Bodem+, IPO, VNG, UvW en SKB. Binnen de overeengekomen organisatiestructuur was de Redactieraad verantwoordelijk voor de aansturing van het proces, SKB als uitvoeringsorganisatie voor de ontwikkeling van de inhoud en Bodem+ voor het functionele beheer van de webapplicatie.

Vanaf 1 januari 2010 is de beheerverantwoordelijkheid van de richtlijn van SKB overgegaan naar Bodem+ en wordt er gewerkt met een iets andere organisatiestructuur. Uitgegaan wordt van een Beheerdersraad met een eindverantwoordelijkheid voor de totale inhoud van het product en de sturing van het proces om te komen tot die inhoud. De beheerdersraad bestaat uit vertegenwoordigers van (overheids)organisaties die verantwoordelijk zijn voor bepaalde onderdelen (kennisdomeinen) van de richtlijn. De beheerdersraad wordt geadviseerd door een zogenaamde Adviesraad met daarin met name vertegenwoordigers van (markt)partijen die tot de doelgroep van de richtlijn kunnen worden gerekend. Bodem+ treedt op als uitvoeringsorganisatie, als ‘kwaliteitsbewaker’ en als verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de richtlijn.