Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleid

In het onderdeel Beleid staan kort de hoofdzaken van het bodembeleid en waterbodembeleid en de vigerende (water)bodemregelgeving. We beschouwen hierbij grondwater als integraal onderdeel van de bodem.

De voor de landbodemketen en de baggerketen verschillende processchema's verwijzen naar de beleidsbladen (zie Bibliotheek > Beleid).