Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handhaving

Via deze ingang zijn ook de 2 processchema's ontsloten die zijn opgenomen in het deel Handhaving:

[Figuur 1: de keten bij een bodemsanering]

[Figuur 3: landelijke strategie milieuhandhaving]