Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken

Gebruik deze ingang indien u ondersteuning wilt bij de selectie van:

  • saneringsvarianten en -technieken.

Saneringsvarianten zijn combinaties van saneringstechnieken waarmee de saneringsdoelstelling kan worden bereikt. Voor de selectie van saneringsvarianten (landbodem) is een applicatie opgesteld die u ondersteunt bij de selectie van saneringsvarianten en die inzichtelijk maakt hoe bepaalde eisen aan een sanering de keuze van varianten kan beïnvloeden. Een uitgebreide uitleg over de visie achter deze applicatie vindt u bij de 'Toelichting beslisondersteunende systemen saneringsvarianten'.

Voor landbodemsaneringen zijn er twee benaderingen gekozen voor de selectie van saneringsvarianten en technieken:

  1. Selectie op basis van beeldherkenning, met behulp van een externe linkapplicatie.
    In 'Overzicht saneringsvarianten landbodems' staan een aantal standaard saneringvarianten voor herkenbare karakteristieke situaties. Onder "Selectie saneringsvarianten" kunt u voor een karakteristieke situatie dezelfde saneringsvarianten en -techniek selecteren met behulp van de applicatie. Na het selecteren van een geschikte techniek kunt u specifieke informatie over de geselecteerde techniek uit het Handboek Bodemsaneringtechnieken opvragen. Indien u gebruikt wilt maken van deze tool, lees dan eerst de 'Toelichting beslisondersteunende systemen saneringsvarianten'. Zie onderstaande voor een uitgebreidere beschrijving van de technische werking van de applicatie.
  2. Selectie potentieel toepasbare technieken.
    Onder [selectie saneringstechnieken, algemeen] kunt u op basis van een aantal specifieke kenmerken van een locatie een selectie maken voor een potentieel toepasbare saneringstechniek. Met behulp van de geselecteerde technieken kan dan een saneringsvariant samengesteld worden.

Voor waterbodemsaneringen kunt u saneringstechnieken voor waterbodems selecteren via een aantal ondersteunende selectieschema’s, die uitgaan van saneringsketens voor karakteristieke situaties.

Het item 'Afwegingsmethoden voor saneringsvarianten' geeft aan welke methoden kunnen worden gebruikt voor de afweging van verschillende saneringsvarianten voor land- en waterbodemsaneringen.

Applicatie
Selecteer als eerste uw karakteristieke verontreiniging- en bodemtype. Voor een uitleg over de werking van de applicatie kunt u gebruikmaken van het teken '?'.

Voor een inhoudelijke toelichting kunt u op het symbool 'i' klikken. Bij de selectie van een van de complexe verontreinigingen belandt u rechtsreeks bij variant beschrijvingen.

Applicatie - selectie saneringsvarianten (1)

Applicatie - selectie saneringsvarianten (2)

Bij selectie van de enkelvoudige verontreinigingen komt u in een keuzemenu waar u een programma van eisen kunt instellen dat u aan de saneringsmaatregelen stelt. Stel voor elk onderdeel van het programma van eisen de schuiven in op de positie die u als eis aan de saneringsvariant stelt. Zie voor een toelichting op elk van de criteria. U kunt criteria ook aan- of uitzetten door middel van het aanvinken. Indien de schuiven zijn geplaatst druk op de knop "Mogelijke varianten". De varianten die haalbaar zijn op basis van het programma van eisen zullen helder oplichten (in het voorbeeld variant 5). Druk op de knop "variant 5" voor een beschrijving van de variant 5 en voor meer technische informatie over de saneringstechnieken die ingezet worden bij deze variant. U kunt alleen de varianten die helder oplichten bekijken.

Als u wilt weten waarom een bepaalde variant wel of niet toepasbaar is, kunt u het toepassingsgebied van de varianten zichtbaar maken door middel van de knop varianten "aan/uit".