Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handleiding

De Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit heeft als doel relevante informatie op het gebied van bodem- en waterbodembeheer binnen een digitale structuur te ontsluiten en vrij beschikbaar te stellen aan eenieder die hierin is geïnteresseerd, zie [De status en de kwaliteit van de Richtlijn]. Die informatie is op een aantal manieren toegankelijk, via:

  • De Bibiliotheek: waar de documenten in onderdelen geordend in een boekstructuur staan;
  • Zoeken: Vrij zoeken via het zoekvak (rechtsboven);
    Via de zoekpagina: gericht alleen in bijvoorbeeld Titels en/of begrippen, alleen op deze site danwel ook op andere sites;
    Uitgebreid zoeken, gericht: op bijvoorbeeld documentsoort, bodemtype, aanleiding, soort techniek, techniekaspect, financiëel aspect en/of fase.
  • Tools: als u ondersteuning wilt bij de selectie van: bodemonderzoekstechnieken; instrumenten in de bodemsaneringsketen; saneringsvarianten en -technieken.
  • Processchema's: als u meer wilt weten over het besluitvormingsproces en het werkproces dat u moet doorlopen en welke informatie u daarbij moet gebruiken. Of als u visueel bent ingesteld. De processchema's verwijzen naar de documenten;
  • Begrippenlijst: waarin per begrip een omschrijving/definitie staat en de reikwijdte: in hoeverre er in de Richtlijn (samenvattende of uitgebreide) al dan niet gevalideerde informatie over is te vinden.