Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering, bijlage 4: Programma- en grootsaneerders

Algemeen voorschrift: A.V.

Gespecificeerd voorschrift/check-list: S.V.

Bodemcentrum. (15-1-06/7-11-05)

SBNS Evaluatierapport bodemsanering

Basisgegegevens/uitgangspunten

 

 

- Adres/ ligging locatie

A.V.

S.V.

- Gegevens saneerder

A.V.

S.V.

- Gegevens verontreinigingssituatie

S.V.

S.V.

- Saneringsdoelstelling en -aanpak

S.V.

S.V.

- Saneringstype (geval, deelsanering, fase)

S.V.

 

- Gebruik saneringslocatie (huidig en toekomst)

A.V.

 

Proces

 

 

- Start- en einddata

S.V.

 

- Uitvoerders/ milieukundige begeleiding

S.V.

S.V.

- Gevolgde kwaliteitsproblemen

 

 

- Voorbereidende werkzaamheden zoals sloop

 

 

- Grondverzet (herschikken, grondafvoer en -verwerking, grondaanvoer, depots)

S.V.

S.V.

- Grondwateronttrekking en -behandeling

S.V.

S.V.

- Overzicht verleende vergunningen

 

S.V.

- Overzicht gegevens Arbo en veiligheid

 

S.V.

- Overzicht locatiebezoeken en handhavingsacties

 

 

- Afwijkingen/wijzigingen t.o.v. saneringsplan

S.V.

A.V.

- Klachten/aanbeveling t.a.v. proces

 

A.V.

- Kosten

S.V.

 

Resultaat

 

 

- Beschrijving eindsituatie

A.V.

S.V.

- Beschrijving (na)zorgmaatregelen

S.V.

A.V.

- Beoordeling bereiken saneringsdoelstelling

A.V.

A.V.

- Beoordeling/aanbevelingen saneringsaanpak

 

 

- Gegevens t.b.v. bodemprestatie eenheden (b.e.p.)