Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering, stand van zaken standaarden saneringsverslagen SKB en SIKB

Uit de inventarisatie naar de stand van zaken per 1 januari 2007 met betrekking tot saneringsverslagen is voor de SKB eb SIKB het onderstaande overzicht van de beschikbare documenten en hulpmiddelen naar voren gekomen. In bijlage 5 is meer inzicht gegeven in de aard van de voorschriften en in het type informatie die in de documenten van deze beide partijen zijn opgenomen. Voor de werkwijze bij de inventarisatie wordt verwezen naar de onderdelen 'Werkwijze inventarisatie stand van zaken bodemsanering' en 'Wijze van analyseren van de beschikbare informatie evaluatie bodemsanering'.

Overige instanties

 

SKB & SIKB

 

SIKB

  • Evaluatierapport processturing en evaluatierapport verificatie in de Protocollen 6000 serie
  • Logboek in de 7000 serie (2003)
  • Beoordeling evaluatieverslagen (4.C.2) in 'Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb SIKB', december 2006

SKB

Rapport SV 039: 'Nieuwe opzet evaluatierapport en data verwerkingsstructuur', november 2001