Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering, stand van zaken saneringsverslagen grootsaneerders

Uit de inventarisatie naar de stand van zaken per 1 januari 2007 met betrekking tot saneringsverslagen is voor de programma- en grootsaneerders het onderstaande overzicht van de beschikbare documenten en hulpmiddelen naar voren gekomen. Voor de ontbrekende instantie zijn uit de inventarisatie geen beschikbare documenten naar voren gekomen. In bijlage 4 is meer inzicht gegeven in de aard van de voorschriften en in het type informatie die door deze instanties wordt gevraagd. Voor de werkwijze bij de inventarisatie wordt verwezen naar de onderdelen 'Werkwijze inventarisatie stand van zaken bodemsanering' en 'Wijze van analyseren van de beschikbare informatie evaluatie bodemsanering'.

Overige instantie

 

Programma- en grootsaneerders

 

SBNS

Standaard rapportage 'Evaluatierapport Bodemsanering NS_emplacement ….'

Bodemcentrum

Hoofdstuk 7 in basisdocument voor uitvoering van projecten (jan 2006) en bijlage 7 'Opzet en inhoud standaard evaluatieverslag'