Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, principe van de techniek, taludreiniger

De taludreiniger is door een bedrijf speciaal ontwikkeld voor het reinigen van verontreinigde taluds met een (stort) steenbekleding. De verontreinigingen komen voornamelijk voor tussen de stenen en aan de bovenzijde van het talud. De werking van de taludreiniger berust op het principe van het schoonspuiten van de stenen met een waterstraal en het opzuigen van de verwijderde verontreinigde slib. Dit proces vindt in een gesloten ruimte plaats die bestaat uit een doosvormige constructie rondom de spuitmonden voorzien van een schort. Mede door het handhaven van een zekere onderdruk binnen het systeem, treedt er geen mors of vertroebeling in het omgevingswater op. De dimensies van de taludreiniger zijn 3 x 7,5 m met 65 spuitmonden verdeeld over 4 secties met een afzonderlijk regelbare watertoevoer. Deze methode blijkt sneller en economisch aantrekkelijker te zijn dan de traditionele methode die bestaat uit het verwijderen van de taludbekleding en het vervolgens reinigen van de stenen. Met de taludreiniger is ervaring opgedaan bij het saneren van de Geulhaven in Rotterdam in 1991 en bij het schoonmaken van een stortstenen bekleding in de haven van Delfzijl.