Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - verwerking verontreinigd bemalingswater

Het zuiveringsrendement van onttrokken verontreinigd grondwater blijkt in hoge mate afhankelijk van het type grondwaterverontreiniging. Het bodemonderzoek verstrekt hierover doorgaans al enige informatie. Naast het type verontreiniging wordt bij het onderzoek gekeken naar gehalten en eventuele combinaties van verontreinigende stoffen. Zodra wordt besloten om een onttrekking uit te voeren, kan worden bepaald of voldoende informatie aanwezig is om na te gaan welke zuiveringstechnieken potentieel toepasbaar zijn. Hiervoor wordt verwezen naar deze tabel (trefwoord verwerking grondwater).